આધારકાર્ડમાં આ 5 સુધારાઓ તમે ઘરબેઠા મોબાઈલમાંથી જ કરી શકશો

આધારકાર્ડમાં આ 5 સુધારાઓ તમે ઘરબેઠા મોબાઈલમાંથી જ કરી શકશો :- મોબાઈલમાંથી આધાર કાર્ડમાં સુધારો કરવા હવે તમે પોતાની જાતે આધાર કાર્ડ હવે આપણી દૈનિક જરુરીઆત થઇ ગઇ છે, હવે આમ વ્યકિત માટે આધાર આપની બેસીક ડોક્યુંમેન્ટ માટે ઉપયોગી છે તો મિત્રો આપણે હવે જોઇએ કે એમાં કોઇ ભુલ હોય તો સુધારા કઇ રીતે કરવા એ હવે જાણીએ.

આધાર કાર્ડમાં સુધારો ઓનલાઇન કરો

આધાર કાર્ડમાં હવે ઓનલાઈન આટલા સુધારા ઓનલાઇન કરી શકો છો જેમા સરનામું બદલવું, આધાર કાર્ડની ભાષા બદલવી, આધાર કાર્ડમાં નામ સુધારો કરવા, આધાર કાર્ડમાં જન્મ તારીખ બદલો, આધાર કાર્ડમાં જાતિ બદલો વગેરે આ 5 સુધારા તમે મોબાઈલ દ્વારા ઘરબેઠા કરી શકો છો.

Aadhar Card Update Online

પોસ્ટનું નામઆધાર કાર્ડમાં સુધારો
ઓર્ગેનાઈઝેશનUIDAI
અરજી કરવાની રીતઓનલાઇન
ઓફિસિઅલ વેબસાઇટhttps://uidai.gov.in
https://myaadhaar.uidai.gov.in/

આધાર કાર્ડ માં આ 5 સુધારાઓ તમે ઘરબેઠા મોબાઈલમાંથી જ કરી શકશો

  • આધાર કાર્ડમાં નામ સુધારો
  • આધાર કાર્ડમાં સરનામું બદલો
  • આધાર કાર્ડમાં જન્મ તારીખ સુધારો
  • આધાર કાર્ડમાં જાતિ સુધારો
  • આધાર કાર્ડમાં ભાષા સુધારો

આધારકાર્ડ સુધારવા વધારા કરવા માટે

આધાર કાર્ડ્માં સુધારા કરવા માટે નીચે આપેલી સતાવાર વેબ સાઇટ myaadhaar.uidai.gov.in ની મુલાકાત લઇ ને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો અને સુધારા કરી સકો છો.

આધારકાર્ડ સુધારા માટે ફી

  • આધાર કાર્ડના કોઈ પણ જાતના સુધારા માટે રૂ. 50 ફી ચૂકવવી પડતી હતી હવે બિલકુલ ફ્રી છે.

આધારકાર્ડ સુધારા માટે મહ્ત્વપુર્ન કડિયો

આધાર કાર્ડ સુધારો કરવાઅહી ક્લિક કરો
Rate this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Scroll to Top