પરીક્ષા વગર સીધી અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 05-06-2023

પરીક્ષા વગર સીધી અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ : 05-06-2023

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં ભરતી @ ahmedabadcity.gov.in : શું તમે પણ નોકરીની શોધમાં છો અથવા તમારા પરિવાર કે મિત્ર સર્કલમાં કોઈને નોકરીની જરૂર છે તો અમે …

Read more

તલાટી પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં કરાયો ફેરફાર

Talati Exam Center : તલાટી પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં કરાયો ફેરફાર , જાહેરાત ક્રમાંક:-૧૦/૨૦૨૧૨૨ ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી કમ મંત્રી) સંવર્ગની સ્પર્ધાત્મક …

Read more

CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2023: 9212 જગ્યાઓ માટે ભરતી

CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2023: સેન્ટ્રલ રીઝર્વ પોલીસ ફોર્સ દ્વારા કોન્સ્ટેબલ (ટેકનીકલ અને ટ્રેડમેન)ની કુલ 9000થી વધુ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ …

Read more

બરવાળા નગરપાલિકા ભરતી 2023: કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર અને અન્ય એપ્રેન્ટીસ જગ્યાઓ

બરવાળા નગરપાલિકા ભરતી 2023: મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસ યોજના અંતર્ગત (વર્ષ 2023/24) માટે બરવાળા નગરપાલિકા, જી બોટાદમાં એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 હેઠળ પ્રવર્તમાન …

Read more

Government Press Vadodra : સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરામાં ભરતી, 12 પાસ અને ITI પાસ

Government Press Vadodra Recruitment 2023: સરકારી મુદ્રણાલય વડોદરા ભરતી 2023,, એપ્રેન્ટીસશીપ અધિનિયમ 1961 હેઠળ અત્રેના મુદ્રણાલયમાં એપ્રેન્ટીસોની ખાલી પડેલ ઓફસેટ મશીન …

Read more

Bank of Baroda Recruitment 2023: બેંક ઓફ બરોડામાં ભરતી, 500 જગ્યાઓ માટે નોટિફિકેશન જાહેર

Bank of Baroda Recruitment 2023: બેંક ઓફ બરોડા (BOB) એ વેલ્થ મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કરારના આધારે એક્વિઝિશન ઓફિસર્સ (AO) ની ભરતી …

Read more

ગુજરાત પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડ ભરતી 2023 , વધુ માહિતી માટે જાહેરત વાચો

GPCL Bharti 2023 |ગુજરાત પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડ ભરતી 2023 : ગુજરાત પાવર કોર્પોરેશન લિમિટેડ, GPCL દ્વારા ઓવરમેન અને કોલિયરી એન્જિનિયર પોસ્ટ પર …

Read more